53-125 Wrocław, Aleja Kasztanowa 18/20 +48 71 342 34 40 kancelaria@om-c.pl

Aktuelles

Termin podpisania e-sprawozdań

Termin podpisania e-sprawozdań

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego a następnie przedstawia je właściwym organom do podpisu. Każda z tych osób sprawozdanie podpisuje...

read more
Sprzedaż apartamentów wakacyjnych z wyższym VAT

Sprzedaż apartamentów wakacyjnych z wyższym VAT

Spór dotyczył sprzedawanych przez dewelopera apartamentów wakacyjnych. Każdy z apartamentów spełniał pod względem technicznym warunki lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi. Inwestycja była realizowana na podstawie wydanej przez starostę decyzji...

read more
NSA o wykreśleniu z rejestru czynnych podatników VAT

NSA o wykreśleniu z rejestru czynnych podatników VAT

W 2013 r. Naczelnik US bezskutecznie wzywał spółkę w sprawie korekty deklaracji VAT i aktualizacji zgłoszenia NIP-2. Wobec braku odzewu, organ przyjął fikcję doręczenia a następnie, po upływie dwóch lat, wyrejestrował spółkę jako podatnika czynnego VAT. Wtedy dopiero...

read more