53-125 Wrocław, Aleja Kasztanowa 18/20 +48 71 342 34 40 kancelaria@om-c.pl
Termin podpisania e-sprawozdań

Termin podpisania e-sprawozdań

Aktualności Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego a następnie przedstawia je właściwym...
Sprzedaż apartamentów wakacyjnych z wyższym VAT

Sprzedaż apartamentów wakacyjnych z wyższym VAT

Aktualności Sprzedaż apartamentów wakacyjnych z wyższym VAT Spór dotyczył sprzedawanych przez dewelopera apartamentów wakacyjnych. Każdy z apartamentów spełniał pod względem technicznym warunki lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi. Inwestycja była...
NSA o wykreśleniu z rejestru czynnych podatników VAT

NSA o wykreśleniu z rejestru czynnych podatników VAT

Aktualności NSA o wykreśleniu z rejestru czynnych podatników VAT W 2013 r. Naczelnik US bezskutecznie wzywał spółkę w sprawie korekty deklaracji VAT i aktualizacji zgłoszenia NIP-2. Wobec braku odzewu, organ przyjął fikcję doręczenia a następnie, po upływie dwóch...
Sprzedaż apartamentów wakacyjnych z wyższym VAT

Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat ważności umów o pracę

Aktualności Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat ważności umów o pracę Sąd Najwyższy rozpatrywał ważność zawartej z członkiem zarządu umowy o pracę. Jeden ze wspólników został powołany do składu zarządu spółki, została z nim zawarta umowa o pracę. Umowa została...