53-125 Wrocław, Aleja Kasztanowa 18/20 +48 71 342 34 40 kancelaria@om-c.pl

Aktualności

Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat ważności umów o pracę

20 Oktober 2018

Sąd Najwyższy rozpatrywał ważność zawartej z członkiem zarządu umowy o pracę. Jeden ze wspólników został powołany do składu zarządu spółki, została z nim zawarta umowa o pracę. Umowa została zawarta z naruszeniem zasad reprezentacji spółki. Zgodnie z art. 210 KSH w umowie między spółką a członkiem zarządu powinna ją reprezentować Rada Nadzorca lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W przedmiotowej sprawie nie zadbano o właściwą reprezentację. Sąd Najwyższy w swoim wyroku uznał, że jest to czynność nieważna z punktu widzenia prawa cywilnego – oświadczenia woli. Jednocześnie Sąd Najwyższy uznał ważność tej umowy pod względem przepisów prawa pracy, które uznają, że taka umowa może być skutecznie zawarta przez zawarcie czynności faktycznych: dopuszczenie do pracy, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, wypłatę wynagrodzenia.

Wyrok Sądu Najwyższego z 16 października 2018 r. sygn. I UK 115/18.