53-125 Wrocław, Aleja Kasztanowa 18/20 +48 71 342 34 40 kancelaria@om-c.pl

Aktualności

NSA o wykreśleniu z rejestru czynnych podatników VAT

12 Dezember 2018

W 2013 r. Naczelnik US bezskutecznie wzywał spółkę w sprawie korekty deklaracji VAT i aktualizacji zgłoszenia NIP-2. Wobec braku odzewu, organ przyjął fikcję doręczenia a następnie, po upływie dwóch lat, wyrejestrował spółkę jako podatnika czynnego VAT. Wtedy dopiero spółka zareagowała, argumentując, że nadal prowadzi działalność gospodarczą i składa deklaracje VAT oraz VAT-UE. Naczelnik odmówił jednak przywrócenia spółki do rejestru.

WSA orzekł na korzyść spółki. Nie zgodził się z tym NSA, orzekając, że przesłanką do wykreślenia z listy czynnych podatników jest brak możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem mimo podjętych, udokumentowanych prób. W takim przypadku wykreślenie jest uzasadnione, a zadaniem naczelnika nie jest ustalanie danych członków zarządu i podejmowania prób kontaktu z nimi, przepis nie nakłada bowiem na organ obowiązku kontaktowania się z kimkolwiek innym niż z podatnikiem lub pełnomocnikiem. Taka praktyka byłaby złamaniem zasad dotyczących doręczania korespondencji osobom prawnym.

 

Wyrok NSA z 27 listopada 2018 r., sygn. akt I FSK 26/17.