53-125 Wrocław, Aleja Kasztanowa 18/20 +48 71 342 34 40 kancelaria@om-c.pl

Aktualności

Sprzedaż apartamentów wakacyjnych z wyższym VAT

28 Februar 2019

Spór dotyczył sprzedawanych przez dewelopera apartamentów wakacyjnych. Każdy z apartamentów spełniał pod względem technicznym warunki lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi. Inwestycja była realizowana na podstawie wydanej przez starostę decyzji administracyjnej, która dotyczyła realizacji zespołu budynków z apartamentami o charakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym. Inwestycja dotyczyła zatem lokali o charakterze użytkowym a nie mieszkalnym.

Nie zgodził się z taką argumentacją Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Stwierdził, że skoro decyzje administracyjne dotyczyły budynku z lokalami użytkowymi, to dla potrzeb podatkowych nie można ich kwalifikować jako mieszkalnych, nawet jeśli z przyczyn technicznych mogłyby być za takie uznane. Stanowisko fiskusa potwierdziły sądy administracyjne, w tym NSA, który stwierdził, że o charakterze lokalu decyduje decyzja starosty a nie cechy lokalu.

Wyrok NSA z 21 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 1352/16.