53-125 Wrocław, Aleja Kasztanowa 18/20 +48 71 342 34 40 kancelaria@om-c.pl

Aktualności

Uchwała Sądu Najwyższego o majątku odrębnym powstałym w trakcie trwania małżeństwa

25 Okt 2018

Fakt nabycia rzeczy w trakcie trwania małżeństwa nie przesądza o jej wejściu w majątek wspólny małżonków. Jeśli jedno z małżonków dokona zakupu np. nieruchomości w dużej części z własnego, odrębnego majątku, a w pozostałej części z majątku wspólnego małżonków, to nie oznacza to, że po rozwodzie małżonkowie powinni nieruchomością podzielić się po połowie. Sąd Najwyższy uznał, że w sprawach tego typu powinno się przyjąć wyliczenie stricte matematyczne tzn. jeśli rzecz wchodzi do majątku odrębnego jednego z małżonków i jednocześnie do ich majątku wspólnego w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na nabycie rzeczy.

Uchwała SN z 19 października 2018 r., sygn. akt III CZP 45/18.